Spring til indhold

Test & Assessment

Assessment indgår ofte som en integreret del af rekrutteringsprocessen og giver en dybere indsigt, i kandidatens personlighed og foretrukket adfærd, i forhold til den ønskede profil.

Via testværktøjer og dybdeinterview, ser vi på det hele menneske og kortlægge personlige kompetencer, styrker og udviklingsområder og værdisæt, så vores kunder kan få en mere struktureret vurdering, af personens potentiale og mulighed for succes.

Hertil kan vi i samarbejde med vores kunde udarbejde en case, som afspejler en konkret virkeligheds situation, fra den nye rolle og som kandidaten efterfølgende skal præsentere. Hermed får vi et endnu bedre billede, af kandidatens kompetencer. Vi er certificeret i en række testværktøjer, herunder; Master, SHL, Neo PI3, Garuda og Thomas Int. Test & Assessment.

Alt efter type stilling og efter behov, aftaler vi hvilket testværktøj der skal anvendes.